Nyt mobilepay nummer

872283

Vi har fået nyt nummer til MobilePay.

872283

Husk at skriv jeres barns navn samt hvilken aktivitet pengene skal gå til eller om det er til multikort/madkort.