Kontrolleret genåbning af klubberne fra 18 maj 2020

Kontrolleret genåbning af klubberne fra 18. maj 2020

 

Kære forældre og medlemmer af klubben.

 

Statsministeren meddelte den 7. maj 2020, at der er indgået en aftale mellem alle Folketingets partier om at igangsætte en fortsat gradvis åbning af Danmark, som blandt andet betyder, at elever fra 6.-10. klasse fra den 18. maj 2020 kan komme i skole igen og det vil sige, at de også har mulighed for at benytte klub og ungdomsklub tilbuddet igen.

 

Vi overholder de generelle råd om håndhygiejne og afstand, som er givet fra Sundhedsstyrelsen, for at hindre smittespredning af COVID-19.

 

Vores aktiviteter gennemføres med fokus på at minimere smittespredning og vi er i høj grad udenfor når det er muligt.

 

Vi tilpasser vores åbningstid til 4-6 klassernes skoleskema.

 

Åbningstid for aftenklub meldes ud, når vi har fået det helt på plads. Hold øje med vores FB side og hjemmeside, der kommer ændringerne af åbningstiderne til at ligge.

 

Vi glæder os til at se jer i igen klubben.