Hvem samarbejder vi med i ungdomsklubben

De pædagoger der arbejder i Ungdomsklubben, er også de pædagoger som arbejder i fritidsklubben Perronen og mange af de unge kender også pædagogerne fra da de var yngre og gik i Fritidsklubben eller fra skole, hvor pædagogerne også har timer.

Vi samarbejder tæt med begge skoler og SSP, om at hjælpe de unge gennem de udfordringer som der kommer i deres liv. Vi tager kontakt til skole/hjem mm, hvis der opstår noget, som vi skal handle på.

Vi arbejder med at støtte den unge gennem puberten, og de ”tilbud” som omverdenen kaster på de unge, både godt og skidt. Sammen med jer forældre bakker vi op omkring de unge, så de kan danne sunde og bæredygtige relationer og støtter dem i, at styre uden om de faldgrupper de møder i deres hverdag.

Vores erfaringer med klublivet er også, at de unge her har nogle voksne de kan snakke mere åbent med, da vi hverken er lærerne eller forældrene.

Sidst opdateret: 12.07.2017